A Kékesi Sportegyesület meghívja tagjait a Sportegyesület székhelyén (3221 Gyöngyös-Kékestető 7314 hrsz. – Kékesi Vendégház) 2022.05.30. napján 10 órakor megtartandó rendes, éves közgyűlésére

Napirendi pontok:

  1. A sportegyesület 2021. évi beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása
  2. Egyéb kérdések

A beszámoló tervezete és a meghatalmazás minta az alábbi linkről letölthető

Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontja, helye:

2022.06.06. 10:00 – 3221 Gyöngyös-Kékestető 7314 hrsz. – Kékesi Vendégház

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.

Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A tagokat státuszuk szerint az alábbi szavazati számok illetik meg:

  • Kiemelt tag: 200 db
  • Sportoló tag: 2 db
  • Kedvezményezett tag: 1 db

A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlési meghívó kézbesítettnek minősül a tag(ok) részére, amennyiben az a sportegyesület honlapjára feltöltésre kerül, a feltöltést követő harmadik napon; valamint amennyiben az a tag e-mail címére elküldésre kerül, az elküldést követő harmadik napon. Ülés tartási nélküli döntéshozatalra történő felhívást a tagok részére e-mail címükre kell megküldeni.

Kékesi Sportegyesület

Elnöksége

Feltöltés dátuma: 2022.05.12